Akerselva Miljøpark

Akerselva Miljøpark, betegnelse på et 200–600 m bredt belte langs Akerselva mellom Maridalsvannet og Vaterland, til sammen ca. 2660 daa. Miljøparken ble opprettet 1990 som et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene, miljøorganisasjoner og bedrifter langs elven. Elvebredden er opparbeidet med gangvei og parkområder. Det er flere fine badeplasser øverst i elven, ved Brekkedammen, Stilla og Nydalsdammen. Det går en sammenhengende turvei (B10) fra Maridalsvannet til Vaterland. Ved Nedre Foss ble det 2006 åpnet en «jibbepark» – et anlegg for snøbrett og twin tip-ski på både snø og ulike gelendre (rails).

Opprettelsen av Miljøparken hadde sammenheng med avviklingen av industrien langs elven. Den bedrede vannkvaliteten har ført til at det har blitt mulig å fange bl.a. kreps og ørret i Akerselva. Samtidig er strandarealene sikret for allmennheten.