Brekkedammen

Brekkedammen med (øvre) Brekke bru, 2020. Foto: Ingeborg Hegtun/Oslo byleksikon

Brekkedammen, dam i Akerselva, opprinnelig oppsamlingsdam for tømmer som skulle til Brække Brug, også kalt «Sagdammen». Kjent fra Asbjørnsens eventyr «Kværnsagn», Nå et populært badested om sommeren.