Brække Brug

Brække Brug, tidligere sagbruk og høvleri ved Akerselvas utløp fra Maridalsvannet; fra 1500-tallet part av gården Brekke og hørte fra 1804 til Nordmarksgodset. Løvenskiold-Vækerø stod for driften. Bedriften ble nedlagt i 1965 og bruksbygningen brant i 1967.

Brekkesaga er kjent fra Peter Chr. Asbjørnsens «Kværnsagn», og den var den siste som ble nedlagt av Akerselvas mange sagbruk. Området fikk parkmessig behandling i 1968.