Nedre Foss park

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Nedre Foss park, 15 dekar stor park på Grünerløkka, Bydel Grünerløkka, åpnet i 2017 på området til Nedre Foss gård, der hovedbygningen øst i parken i dag huser restauranten Nedre Foss gård. Parken ligger mellom Akerselva med bro til Vulkan i vest og parken Grünerhagen i øst, med Grünerløkka studenthus i nord og Nordre gate ved Grünerbrua i sør.

Langs elva er det en stor gresslette med turvei og staudebed. To trapper ned til elva gir mulighet til å fiske. Turveien fortsetter i nord langs fossefallet Nedre Foss på en utkraget trebrygge, og nord for brua er det er bygget en fisketrapp (laksetrapp).

Mølleplassen mellom hovedbygningen, trappen, brua og lekelandskapet binder sammen gangveiene i parken. I lekelandskapet er det klatremuligheter og vannlek, og møllehjulene forteller områdets historie. En trapp fra Mølleplassen leder gjennom Grünerhagen til bebyggelsen på Grünerløkka. Trappen er samtidig tribune som vender mot plassen og kan brukes under arrangementer. På de vertikale sidene av trinnene er det friser med motiver fra Akerselvas historie av kunstneren Lars Fiske.

Utformingen av parken bygger på Norconsults utkast «Flyt» i en åpen konkurranse i 2008.