Oslo lille Indremisjon

Oslo lille Indremisjon, stiftet 1864 som «Den lille forening for indre mission i Christiania». Medlemmene ble rekruttert fra Broderkretsen og fra Christiania Indremissionsforening som ønsket en lekmannsvirksomhet basert på lekmenn. Holdt først sine møter i leide lokaler, men bygde etter hvert Betania bedehus Kampen og Nordre gate 22. Foreningens navn ble endret til «Kristiania lille Indremission» i 1902, så «Oslo lille Indremisjon» etter 1924. Møtevirksomheten opphørte 1992, og midlene overført til «Stiftelsen Oslo lille Indremisjon».