Betania bedehus Kampen

Betania bedehus fotografert 1966 av Kari Paulsen/Oslo Museum

Betania bedehus Kampen, også skrevet Bethania, bedehus bygget i Nittedalgata 8 på Kampen for Christiania lille Indremission (Oslo lille Indremisjon) i 1877, foreningens første bedehus og med en stor forsamlingssal i annen etasje. Grunnleggeren av Enerhaugen Samfund, presten Honoratus Halling, ble invitert til å innvie huset som også ble benyttet som kirke for Kampen menighet inntil Kampen kirke var bygd. Et gammelt alter fra denne tiden er blitt funnet på loftet.

Tomten ble gitt som gave fra byggmester Hans Andreas Olsen (i Langesundsfjorden) som var blitt rik på å bygge trekirker, men støttet ved sin gave virksomheten til Oslo lille indremisjon – en legmanns-forening stiftet 1864 – som mente at Oslo indremisjon var for dominert av prester og teologiske professorer. Også enkefru Karen Skridshol i VestheimgataFrogner var en sentral bidragsyter til huset. Fra 1882 ble huset leid på dagtid av kommunen og brukt som Kampens børneasyl (daghjem) for barn mellom to og sju år, det var i virksomhet til etter den annen verdenskrig. Lokalene skal også ha blitt brukt som øvelseslokale for musikkorps. Etter krigen ble stadig mer av virksomheten til Oslo lille indremisjon samlet i bedehuset i Nordre gate 22, og huset ble 1960 overtatt av firmaet «City Taktekking.» Eksteriøret er bevart med sitt tydelige preg av bedehus. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels Blå skilt til minne om Betania.