Nittedalgata

Nittedalgata, Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Norderhovgata til Normannsgatea. Oppkalt 1879 etter Oslos nabokommune Nittedal.

Bygninger m.m.:

1–7. Boligkompleks oppført for OBOS 1991–92, utformet som en sammenhengende husrekke med fire innganger, tilpasset det øvrige bygningsmiljøet (ark.Terjesen, Kjelstad og Horn Arkitekter).

8. Gammelt bedehus i sveitserstil, oppført som bedehuset «Betania» i 1870-årene for Christiania Lille Indremission, med en stor forsamlingssal i annen etasje. Et gammelt alter fra denne tiden er blitt funnet på loftet. Fra 1882 ble huset leid av kommunen og brukt som Kampens børneasyl (daghjem) for barn mellom to og sju år, det var i virksomhet til etter den annen verdenskrig. Senere har huset vært i privat eie, og blitt leid ut til firmaet «City Taktekking.» Lokalene skal også ha blitt brukt som øvelseslokale for musikkorps. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels Blå skilt til minne om Betania.