Norderhovgata

Norderhovgata, Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Ullensakergata til Sons gate. Oppkalt 1879 etter Norderhov i Buskerud. Før byutvidelsen 1879 het gaten Bruns Gade. Mange av husene er fra før byutvidelsen, som også medførte murtvang.

Bygninger m.m.:

1–5. Fire leiegårder i tre etasjer, oppført 1876. Her var det opprinnelig 48 små leiligheter, blant de dårligste boligene på Kampen. Renovert og ombygd til 14 leiligheter 1978–80. Gårdene ble kalt «Familiekroken», trolig på grunn av de mange barnerike familiene som bodde her i 1880-årene.

4 c–d. Bygård fra omkring 1890, oppført i mur etter at den tidligere gården som sto her, brant 19. mai 1889. I bakbygningen lå Carl F. Johannessens Tobaksfabrik, som etter brannen flyttet til Karl XIIs gate 4 på Vaterland.

7. Bygård oppført etter 1878 på hjørnet av Nannestadgata. Kjøttvarebedriften Gunnar Ruud AS holder til i første etasje siden 1942, fra 2000 er catering hovedvirksomheten.

10. En del av Kampen Omsorg+ som har hoveddel i Brinken 35,

27–35. Rekkehus oppført 1985.

32b. Våningshus oppført 1861 i sveitserstil. Opprinnelig en herskapelig enebolig; ominnredet til arbeiderbolig med ni små leiligheter ca. 1875. Ombygd til tremannsbolig 1982. Foran bygningen står en leiegård fra 1939 (ark. Hjalmar S. Bakstad).

38. «Kampeslottet», monumental leiegård i fire etasjer, oppført 1895 (ark. Carl Aaman). Gården vender også mot Kampen park og mot skråningen mot vest. Flere av leilighetene ble bygd med både stue, kammers og soverom, samt kjøkken, men ikke bad og toalett. Det var privethus i bakgården i to etasjer, med utvendig trapp. I 1937 ble det lagt inn wc i trappeoppgangene, og privethuset ble revet. Bad ble imidlertid ikke lagt inn før mange tiår senere.