Sons gate

Sons gate, Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Norderhovgata langs Kampen park mot jernbanelinjen. Oppkalt etter tettstedet Son. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Udsigtsgaden; fra 1879 fikk den navnet Vestbygaden, senere Vestbygata, etter herredet. Det nåværende navnet fra midten av 1950-årene.