Bruns gade

Bruns gade, Kampen, bydel Gamle Oslo, til 1879 navn på nåværende Norderhovgata. Navnet kommer av en beboer som i 1860-årene bodde i det som ble kalt «Familiekroken», som var området nederst i Norderhovgata ved Ullensakergata.