Normannsgata

Normannsgata 22 til venstre, 2024. Foto: Aslak Malmåsen/Oslo byleksikon
Normannsgata 19, 2024. Foto: Aslak Malmåsen/Oslo byleksikon

Normannsgata, Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Åkebergveien til Sons gate. Oppkalt 1879 etter Normannsløkka på østsiden av Gjøvikbanen. Fra Normannsgata til Hølandsgata går Evens gate.

Bygninger m.m.:

5. En femetasjes leiegård fra slutten av 1800-tallet. Her ble både revykunstneren Einar Rose født (1898–1979) og Torbjørn Egner (1912–90). Egner bodde i annen etasje her til 1937. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om ham.

17b. Oppført i 1870-årene. Tildelt Arkitekturvernprisen 1992.

19. Panelt tømmerhus fra 1875, bakbygning fra 1872.

26. Tømmerstue oppført 1861.

32–36. Boliggrend med fem nye og to eldre hus, oppført for OBOS 1989, Normannsgata borettslag med i alt 41 boliger. De to eldre bygningene som er fra 1876, ble utbedret og inkorporert i bebyggelsen (ark. Enerhaugen arkitektkontor AS).

37. Et to og en halvetasjes trehus, en tidligere arbeiderbolig fra annen halvdel av 1800-tallet; det bodde i slutten av 1800-tallet 36 personer her. Nå renovert av Tandberg Arkitekter som bolig for seks personer.

43. Halvannen etasjes våningshus fra ca. 1860.

44. Tidligere Kampen Politistasjon/politivakt, i funksjon 1878–1904. Senere brukt til diverse virksomheter, bl.a. Kampen kunstbarnehage og Galleri Bastian.

47. Tidligere fabrikkbygning oppført for A. H. Andersson & Co. Metalvarefabrik 1875, til- og påbygd i fire byggetrinn 1907–40. Ominnredet til boliger 1998 for Steinar Moe Eiendom A/S, til sammen 32 leiligheter. Nå Tyrili Kampen, et behandlingsfellesskap for langtids døgnbehandling og barnevern.

48. Panelt tømmerhus fra 1862.

48b. «Lundinhuset», halvannen etasjes sveitserstilshus fra 1889, oppkalt etter murmester Olaf Lundin, som bl.a. var byggmester ved oppføringen av det tidligere Universitetsbiblioteket, nå Nasjonalbiblioteket, på Solli plass.

55. Kampen menighetshus, en nygotisk trebygning fra slutten av 1800-tallet. Her har Oslospeidernes gruppe 17. Kampianerne møtene sine i vinterhalvåret, ellers møtes de utendørs i Kampen park.

57. Kampen skole.