Kampen skole

Kampen skole fotografert i 1920-årene. - Foto J. H. Kuenholdt / Nasjonalbiblioteket / Public Domain

Kampen skole, Normannsgata 57, barneskole (1–7), oppført 1888 (ark. Ove Ekman), utvidet med en ny bygning 1902. Skolen gjennomgikk omfattende rehabilitering og nybygg som binder de opprinnelige bygningene sammen, ferdig 2003 (ark. Richard Engelbrektson). Kampen skole var barneskole til 1978, deretter barne- og ungdomsskole frem til 1999, så barneskole igjen. Tidligere administerte skolen samiskundervisningen i Oslo.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1913 (1946 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 497 elever. Kampen Skoles Musikkorps er det nest eldste skolekorpset i byen, stiftet 1906 av William Farre. Korpset ble nedlagt i 1919, men gjenopprettet 5. september 1923. Korpset var det første i landet med drillpiker.

Utenfor skolen står skulpturen «Lærerinne med elever», en skulptur til minne om Helga Helgesen (1863–1936), utført av Knut Steen 1963.

Skolen ble rekvirert av tyskerne allerede 30. april 1940 og brukt som kaserne under hele krigen. Også Kampens friluftsbad like ved, ble rekvirert og brukt som bad av tyskerne. Overlærerboligen ble rekvirert 1. desember 1944. En tunnel mellom den eldste skolebygningen og kirken ble utvidet, nå delvis gjenmurt. I skolegården ble det oppført to garasjebrakker. Etter frigjøringen ble skolen overtatt av britiske tropper. Skolen ble frigitt 16. februar 1946.