Kampens friluftsbad

Kampens friluftsbad som var kjent for sitt svært kalde vann. - Foto Anders Beer Wilse / Oslo byarkiv / Creative Commons

Kampens friluftsbad, Kampen folkebad, offentlig bad som lå øst for Kampen skole, der det nå er barnehager, hadde adresse Elverumgata 14. Badet hadde et stort basseng, garderobeanlegg og stupetårn. Badet ble åpnet 1921, nedlagt 1946; på folkemunne ble det kalt «Ishuset», noe som kom av at vanntemperaturen sjelden holdt mer enn 10 ˚C.