Kampen menighetshus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Kampen menighetshus fotografert fra øst i 1910. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum

Kampen menighetshus, Normannsgata 55, trebygning i sveitserstil med gotiserende elementer (dører og vinduer). Bygningen var tidligere kirke for Kristiania 2. metodistmenighet fra 1877. Den ble av hensyn til skolen vegg i vegg, kjøpt av kommunen 1894 da metodistmenigheten solgte for å bygget ny kirke, Methodistkirken Elim, i Hollendergata for å forhindre at private skulle kjøpe huset og bruke det til danselokale! Stilt til disposisjon som menighetshus for Kampen menighet. Opprinnelig inneholdt huset bare en stor sal med kjøkken og galleri. Lite tilbygg med vindfang mot øst (1890) inneholder sanitær-rom. Kontorer for Kampen menighet senere innredet på galleriet. Stort maleri av Lorentz Dahl på fondveggen. Eldre maleri (altertavle) nå plassert mot syd.

Huset skal i utgangspunktet ha vært et bolighus som metodistmenigheten bygget om til kirke, trolig etter typetegningene til arkitekt Grosch fra 1850-årene. Det ble da satt tårn over inngangen. Tårnet ble antagelig revet da huset ble flyttet til tomtens hjørne da Kampen skole ble utbygget (1902). Før Kampen skole var ferdig 1888 fungerte huset som skole til håndarbeideundervisning. Den gang var den kjente predikanten Thomas Barratt pastor i menigheten (fra 1885).

Felleskontor for Kampen og Vålerenga menigheter i 2.etasje fra 2021, mens menighetssalen leies ut til ulike møter og selskap i tillegg til Kampen menighets eget bruk.