Hollendergata

Hollendergata, Grønland, bydel Gamle Oslo, fra Schweigaards gate til Grønlandsleiret. Gaten het 1866–1901 Klostergangen og var oppkalt etter Nonneseter kloster som lå omtrent her; den fikk sitt nåværende navn i 1901 til minne om handelen med hollendere i det gamle Oslo.

Bygninger m.m.:

2–6. Tre leiegårder oppført for grosserer H. A. H. Paulsen («Køla-Pålsen», 1832–1914). Nr. 6 oppført 1895 (ark. Henrik Nissen), nr. 2–4 fra 1899 (ark. Herman Backer). I nr. 2 bodde Willy Brandt da han var flyktning i Norge i 1930-årene, Oslo Byes Vel har markert dette med et blått skilt på bygningen. I bakgården til nr. 6 foregikk 1963 innspillingen av tv-serien «Kanutten og Romeo Clive» der Alf Prøysen fremførte «(For her er det) Solskinn og sang».

5. Forretningsgård der Trafikketaten holdt til fra 2003; fra 2011 til 2015 var dette kontorene til Bymiljøetaten.

8. Caféteatret, opprinnelig en liten kirkebygning, oppført 1895 for Kampens Methodist Menighed (ark. R. Haeselich) som kirke for Kristiania 2. Methodistkirke «Elim», nedlagt 1967. Bygningen ble senere brukt som lager, renovert og ombygget 1993 for Norsk kammeropera. I 2005 ble huset kjøpt av forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig, totalrenovert og innredet som teater- og forsamlingslokale med 130 plasser. Caféteatret ble 2011 solgt og er siden eid og drevet av Nordic Black Theatre.

10. Leiegård som eies av Kirkens Bymisjon; inneholder 20 boliger spesielt beregnet for menn fra Øst-Afrika. På hjørnet til Grønlandsleiret ligger bydelskafeen Kafé Saba.