Nordre gate 22

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Nordre gate 22. tidligere bedehus i en leiegård kjøpt av Kristiania lille Indremisjon (Oslo lille Indremisjon) 1913. Bedehuset ble innviet Palmesøndag 1915, og revet 1959 da foreningen reiste et kontorbygg med møtelokale på samme adresse, og et sykehjem på naboeiendommen Nordre gate 20. Dette var i drift til 1980-årene da «Evangeliesenteret» leide eiendommen. Virksomheten til Oslo lille Indremisjon ble lagt ned 1992, og eiendommene ble solgt til Evangeliesenteret. Begge eiendommene ble revet 2017/18 og erstattet av et stort moderne bygg i massivtre. Nordre gate 22, internt kalt «Toogtyve», ble hovedsete for foreningen Oslo lille Indremisjon, og hadde både kor, musikklag og strykeorkester.