Huk aveny

Huk aveny, Bygdøy, bydel Frogner, villavei fra Dronningen til Hukodden (gangvei etter Grandeveien). Navn 1905 etter eiendommen Huk. Huk Aktieselskap (stiftet 1897) regulerte og bygde ut området til fast bosetting. Brygge ved Dronningen (tidligere kalt «Benneches brygge») med fergetrafikk i sommerhalvåret til Pipervika. En rekke bevaringsverdige villaer fra tiden før og under den første verdenskrig.

Bygninger m.m.:

1-3. Tidligere adressen til Dronningen.

2. «Lanternen restaurant». Tidligere venterom for Bygdøyfergene og kontorer og ekspedisjon for Bygdøy viserguttkontor, som overtok transport av gods sendt fra byens sentrum. Bygningen ble oppført i nyklassisistisk stil 1926.

2b. Norske Studenters Roklub.

4. Nybarokk murvilla, Spanias ambassadørbolig.

5b. Stor murvilla med tårn, tilhørte tidligere Kristian Hersleb Hornemann (1855–1939), som 1895–1905 ledet arbeidet med Gravahalstunnelen på Bergensbanen (sammen med ingeniør Th. Strøm).

6. Stor jugendpreget murbygning («Murvillaen») med leiligheter, oppført av Hukselskapet 1903.

12. Nybarokk trevilla, bygd 1904 (ark. Ove Ekman), ombygd 1917 for daværende stortingspresident Johan Ludvig Mowinckel (ark. Arnstein Arneberg). Mowinckel bodde her også i sin tid som statsminister i 1920- og 1930-årene.

13. Liten boligblokk i to etasjer og underetasje fra 2003 (ark. Rolf Sanne).

15. Trevilla som tidligere tilhørte skipsreder Sigval Bergesen d. y. (1893–1980).

17. Postmoderne enebolig fra 2006 (ark. A38 Arkitekter AS v/Rune Ramfelt).

18. Christiansro.

33. Trevilla som tidligere tilhørte professor Carl Størmer (1874–1975), som i hagen her foretok banebrytende nordlysobservasjoner.

35. Vikingskipshuset.

37. En stor trebygning på 98 m2 sør for Vikingskiphuset, ble rekvirert og brukt som kontorbrakke av Organisation Todt, Einsatzgruppe Wiking, Oberbauleitung, Oslo. Bygningen ble kjøpt av Studentsamskipnaden for innredning av studentleiligheter rundt 1950.

45. Bygdøhus med idrettsanlegg.

55. Bygdøylund barnehage / Bygdøy speiderhus med Bygdøy speidergruppes møtelokale.

56. Villa Grande der Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge holder til.

58. Toetasjes boligblokk fra 2006 (ark. Kari Nissen Brodtkorb AS).