Vikingskipshuset

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Vikingskipshuset, Huk aveny 35, Bygdøy, museum som rommer de viktigste norske skipsfunnene fra vikingtiden, «Osebergskipet», «Gokstadskipet» og «Tuneskipet», hører til Kulturhistorisk museum ved Universitetet. Bygningen ble tegnet av Arnstein Arneberg etter arkitektkonkurranse i 1914. Huset med «Osebergskipet» ble åpnet 1926 og fløyene med «Gokstadskipet» og «Tuneskipet» 1932, mens vestibylen og fløyen med gjenstandene fra Osebergskipet ble åpnet 1954 (samme ark.). Norsk teknisk museum hadde lokaler i underetasjen 1932–58. Utenfor inngangen står en bronsebyste av Anne Stine og Helge Ingstad, laget av Nils Aas og avduket i 2001.

Det ble 2008 foreslått å flytte Vikingskiphuset til Middelalderparken i Gamlebyen, men disse planene ble endelig skrinlagt i 2012, bl.a. pga. risikoen ved å flytte skipene. I stedet ble det vedtatt å utbygge anlegget på Bygdøy. En arkitektkonkurranse ble 2016 vunnet av AART architechts. Nybygget skal ha et samlet areal på 13 000 m2 og et utstillingsareal på 5000 m2. Det er planlagt ferdigstilt 2024, men noen nybygging var ikke igangsatt per 2019.

Skipene

Osebergskipet, 22 m langt, ble gravd ut i Slagen i Vestfold 1904, det rikeste av gravfunnene fra vikingtiden i Norge. Skipet er bygd omkring år 800 av utsøkte eikematerialer og gravlagt ca. 850. Stevnene og øverste bord er smykket med dyreornamentikk, og forstavnen er avsluttet med et opprullet ormehode, det eneste «dragehode» bevart fra norsk vikingtid. De to gravlagte kvinnene har fått med seg et rikholdig utstyr – en vogn og tre sleder, fem utskårne «dyrehodestolper», jernbeslåtte kister og skrin m.m. Det er funnet rester av norske og utenlandske tekstiler.

Gokstadskipet, 24 m langt, ble gravd ut i Sandar i Vestfold 1880. Det er 50 år yngre enn Osebergskipet. Fartøyet er bygd av eik, med en solid mastkonstruksjon og med 32 årer. Gokstadhøvdingens gravgods har bestått av tre småbåter, våpen, hester, hunder, brettspill og en påfugl.

Tuneskipet, ble gravd ut i Rolvsøy i Østfold 1867. Skipet er fra ca. 900, det har vært ca. 20 m langt, men var ikke så godt bevart at det kunne rekonstrueres med sikkerhet. Skipet er forsterket med jernbånd etter utgravningen. Bare få enkle tresaker er bevart av gravgodset.

Alle tre skip har vært forsynt med gravkammer som samtlige har vært plyndret.