Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum, Frederiks gate 2, museumsorganisasjon tilknyttet Universitetet i Oslo, opprettet 1999 under navnet Universitetets kulturhistoriske museer, nåværende navn fra 2004. Kulturhistorisk museum består av Antikksamlingen, Etnografisk samling, Myntkabinettet, Oldsaksamlingen, Runearkivet og Vikingskiphuset. Direktør fra 2014 er Håkon Glørstad.