Oldsaksamlingen

Oldsaksamlingen, tidligere kalt Universitetets oldsaksamling, Frederiks gate 2 (Historisk museum), del av Kulturhistorisk museum, Norges største arkeologiske samling, som omfatter 36 000 funn-nummer, hver med gjennomsnittlig 10 undernummer.

I inngangshallen står to runesteiner, «Alstadsteinen» fra Toten og «Dynnasteinen» fra Hadeland (begge fra omkring år 1000). Steinalderavdelingen viser råstoffer og redskap, våpen, kokekar og helleristninger. Avdelingen for bronsealderen omfatter bl.a. smykker og våpen. Avdelingen for eldre jernalder og folkevandringstiden forteller om utvinning og bruk av jern og om gravskikker, gårdsanlegg, bygdeborger, gravrøyser, steinsettinger, importert farget glass, smykker og de første runesteinene. I skattkammeret er de mest verdifulle funn av sølv og gull samlet. Avdelingen for vikingtid belyser næringsveier og daglig liv gjennom tekst og gjenstander. Middelalderavdelingen belyser det verdslige og kirkelige liv i Norge. Blikkfanget er de utskårne stavkirkeportalene og treskulpturene. I en egen sal vises kirkekunst og det fargerike taket fra den nedrevne Ål stavkirke. Runearkivet registrerer alle norske runeinnskrifter. Oldsaksamlingens bibliotek i Frederiks gate 3 har 40 000 bind og 600 periodika til lesesalbruk. Hovedkatalogen finnes også tilgjengelig digital

Historikk

I 1811 tok Det kongelige Selskap for Norges Vel initiativet til opprettelsen av en Antiquitetscommission. En del antikviteter ble innsamlet og gitt Universitetet i 1823. Dette kom til å danne kjernen i den samlingen som siden ble opprettet. Den monumentale jugendbygningen Historisk Museum ble oppført 1898–1902 (ark. Henrik Bull). Bygningen over gaten (Frederiks gate 3) er Universitetets gamle kjemibygning, oppført 1875 (ark. G. A. Bull). </section>