Antikksamlingen

Antikksamlingen, Frederiks gate 2 (Historisk museum), hører inn under Kulturhistorisk museum og ble organisert som egen samling i 1999 i forbindelse med opprettelsen av dette. Gjenstander ble da overført fra Oldsakssamlingen og Etnografisk samling (daværende Etnografisk museum). Den første utstillingen var Antikkens verden i 2002. Antikksamlingen består av ca. 3600 gjenstander, hvorav en fjerdedel er fra Egypt, mens resten er hovedsakelig gresk, etruskisk og romersk.

Idéen om en egen antikksamling i Oslo ble lansert allerede i 1862 av P. A. Munch. En god del av samlingens egyptiske gjenstander er en gave fra Oscar 2. Gjenstander fra Palestina og middelhavslandene er samlet av den tyske baron Plato von Ustinow, andre stammer fra Ingvald Undsets samling.