Christiansro

Christiansro, Huk Aveny 18, tidligere løkke på Bygdøy med navn etter kjøpmann Christian Benneche (1790–1878), som kjøpte en del av Ingstadløkken 1833, hvor han anla et gårdsbruk. Huk aveny går gjennom Christiansro park.