Bygdøhus

Bygdøhus, Huk Aveny 45, idrettshall og utendørs idrettsanlegg med tennisbaner og fotballbane (kunstgressbane, der 1/3 kan islegges), innviet 2004. Den store flerbruksshallen inneholder bl.a. 3 treningsbaner for tennis, 9 badmintonbaner, 2 treningsbaner for basketball, håndballbane med internasjonale mål, fektesal, aerobicssal, trimrom/vektrom, kafé, ungdomsklubb, seniorsenter og kontorer. Tilsluttede klubber er: Bygdø Fekteklubb, Bygdø Tennisklubb, Bygdø Badmintonklubb, Bygdø Basketballklubb, Bygdøy Curling Club og Huk Fotballklubb. Aker Topphåndball spiller sine hjemmekamper her.

Gjennom villaområdet vest for idrettsanlegget går veien Bygdøy terrasse nord–syd fra Bygdøy kapellvei til Fredriksborgveien.

Der dagens Bygdøhus ligger, lå tidligere det gamle Bygdøhus, innviet 1939, en av de første in–nendørshaller for idrett i Oslo-området (den gamle tennishallen på Skøyen var 10 år eldre). Det ble reist for Bygdø Idrettslag, og ble brukt til tennis, fekting m.m. Også det gamle anlegget hadde utendørs tennisbaner og fotballbane. Under krigen var det rekvirert av Luftwaffe og brukt som konstruksjonskontor. Det gamle Bygdøhus ble revet i 2002 i forbindelse med byggingen av det nye.