Bygdøy terrasse

Bygdøy terrasse, Bygdøy, bydel Frogner, fra Bygdøy kapellvei til Fredriksborgveien, brutt ved gangvei nær midten. Navnet vedtatt 1934. Hovedsakelig nyere villaer og rekkehus.

16. En trebygning med leiligheter i 3 (4) etasjer, tidligere pensjonat (Ludevika Hay).