Bygdøy kapellvei

Bygdøy kapellvei, Bygdøy, bydel Frogner, fra Huk aveny til Strømsborgveien. Gangvei forbi Bygdøy skole (ved kirken). Navn 1905 etter kirken (det tidligere Bygdøy kapell). Fra Bygdøy kapellvei i retning Huk aveny går blindveien Hjalmar Jordans vei (fortsatt som gangsti.)