Bygdøy skole

Bygdøy skole, Strømsborgveien 12, barneskole (1–7), den nyklassisistiske skolebygningen oppført på eiendommen Lille Strømsborg etter kommunearkitektens tegninger; åpnet 1926. Skolens første bygning var imidlertid en hvit sveitservilla i Grandeveien 5, den opprinnelige Villa Grande. Her hadde skolen holdt til et års tid, før den flyttet i 1926. Skolekretsen omfatter hele Bygdøy og ble 1921 utskilt fra den tidligere Bygdø skolekrets, som så skiftet navn til Skøien (fra 1938 Smestad). Skolen ble utvidet med et funksjonalistisk nybygg 1937–40. Skolen var gjennom en omfattende rehabilitering og nybygg og sto ferdig høsten 2002. Bygdø Skoles Musikkorps stiftet 1948.

Skolen hadde sitt høyeste elevtall rundt 1957 (341 elever). Skoleåret 2017/18 hadde skolen 388 elever.

Den eldste fastskolen i distriktet var Tyskestranden skole på Skøyen (Karenslyst), oppført 1860–61, frem til 1883 også kalt Ladegårdsøen skole. I 1890-årene ble navnet endret til Bygdø skole, og 1920 til Skøyen skole. Skolen ble nedlagt da Smestad skole stod ferdig 1938; ny Skøyen skole innviet 1999. Skolekretsen ble første gang delt 1882, da Lilleaker fikk egen skole; annen gang 1921 da Bestum skole stod ferdig, og tredje gang 1926 da den nåværende Bygdøy skole åpnet.

Da krigen og tyske soldater kom til Bygdøy i 1940, var skolen moderne og tidsmessig. Høsten 1940 ble først den gamle bygningen rekvirert og tyske soldater innkvartert her. De brukte den et år fremover, så igjen fra slutten av februar til juni 1942 og deretter fra oktober 1943 til freden kom. Den nye bygningen ble rekvirert i februar 1942 og ble beholdt til 1945. Fra høsten 1943 var dermed hele skolen i bruk som forlegning for 380 tyske soldater.

I skolegården ble det bygd to brakker, den ene et grisehus, den andre verksted og vaktstue. Skolegården ble også brukt som parkeringsplass, og rett utenfor lå et bensinlager, noe som skulle vise seg å være svært risikabelt. Bensinlageret ble nemlig utsatt for en vellykket sabotasje fra Aks 13000 i Milorg D 13 den 31. august 1944. 15 fat med til sammen 3000 liter bensin gikk opp i flammer, og eksplosjonen var så kraftig at vaktstua ble blåst bort og vinduer knust. Høsten 1945 ble skolen igjen tatt i bruk som skole, og det som var av brakker ble frigitt og etter hvert revet.