Strømsborg (løkke)

Strømsborg, Strømsborgveien 13, opprinnelig kalt Hougen, tidligere løkke på Bygdøy, eid av og oppkalt etter hoffmester Carl Gustav Strøm, som i 1825 overtok eiendommen etter Dorthe(a) Jacobsdatter. Nåværende våningshus oppført omkring 1865. Oscar 2 fikk eiendommen lagt under Kongsgården 1876; den var en tid kaserne for H.M. Kongens Garde, nå i statlig eie. Fra 2004 sa kong Harald fra seg disposisjonsretten over gårdsbruk, skog og park, med unntak av hovedbygningen og Oscarshall. Staten overførte bruksretten og forvalteransvaret til Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Statsbygg som har ansvaret for bygningsmassen. Den såkalte Strømsborgdammen ble gjenfylt 1947.

Lille Strømsborg ligger nå Bygdøy skole. En verneverdig trebygning fra omkring 1860-årene er bevart.