Fredriksborgveien

Fredriksborgveien, Bygdøy, bydel Frogner, fra Langviksveien mot sørøst, deretter mot sørvest, krysser Langviksveien, videre til Strømsborgveien. Oppkalt 1905 etter eiendommen Fredriksborg. Navnet Fredriksborgveien ble tidligere brukt om blindveien sør for Fredriksborg, mellom Langviksveien og Louisebrysbrygga i Langvik, tidligere et viktig fergeanløpssted. Fra Fredriksborgveien mot sør og vest går blindveien Graahbakken. Nordover går blindveien S. H. Lundhs vei med gjennomgang til Strømsborgveien.

Bygninger m.m.;

13. Her var tidligere Bygdøy politistasjon.

16. Tidligere en del av 18, Fredriksborgs portnerbolig. Huset ble rekvirert og høytidelig innviet som bibrannstasjon 6. januar 1945 som en sikkerhetsforanstaltning i tilfelle brann på «Gimle» (Villa Grande). Den ble nedlagt sommeren 1945.

Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Marcus Thrane og Arbeiderforeningernes første Centralmøde, som ble ble arrangert på Fredriksborg 1–9. august 1850.

18. Fredriksborg.

25. En villa på nordsiden av veien. Her bodde høyesterettsdommer Erik Solem (1877–1949), som spilte en viktig rolle i motstandsbevegelsen, blant annet som medlem av Hjemmefrontens Ledelse. Under rettsoppgjøret var han konstituert lagmann i Eidsivating, og administrerte de store landssviksakene mot Quisling og hans ministere.

37–39. Frimurerhjemmenes tidligere adresse; se Conrad Hemsens vei.

38. Fra 1942 da «Gimle» (Villa Grande) var blitt førerens residens, hadde Quislings Førergarde sitt kvarter her, kalt Forlegning Ro. De holdt til i en eldre rekvirert villa og en stor mannskapsbrakke. Brakken ble overtatt av det norske forsvaret etter frigjøringen, frigitt i august 1946 og antagelig revet kort tid etterpå. Førergarden hadde også en stor brakke på Kringsjå, sør for Sognsvannsleiren.