Bygdøy politistasjon

Bygdøy politistasjon, tidligere politistasjon i Fredriksborgveien 13. En egen fast politistasjon fikk Bygdøy ved kjøp av «Fredriksro», hvor det ble oppført en egnet bygning i 1911. Den inneholdt leilighet for to betjenter, kontor og arrestlokale. Tidligere hadde ikke Bygdøy hatt fast politivakt, og ved store folkeansamlinger ble det opprettet politiposter. Til å begynne med av dragoner, fra 1860-årene av kavalerister og mot slutten av århundret av ridende politibetjenter. Politistsjonen på Bygdøy som hørte under Aker politikammer til 1949, ble nedlagt i mars 1962, og oppgavene overført til Vækerø politistasjon. Politistasjonsbygningen ble senere bl.a. brukt til leiligheter for bistandstrengende.