Vækerø politistasjon

Vækerø Politistasjon, Februar 2019 Foto: Aslak Malmåsen

Vækerø politistasjon, tidligere politistasjon i Drammensveien 225. Det laftede tømmerhuset med tårn ble oppført som våningshus med politivakt i 1892 (ark. Nils Bay). Den gang var det vanlig at politistasjoner også hadde brannberedskap i form av en brannvogn, brannsprøyte og annet slukningsutstyr, og ved brann var det politifolkene og frivillige som måtte rykke ut. Anlegget hadde også uthus og arrestlokale. Tårnet ble brukt som utkikkstårn. Brannvaktfunksjonen ble overført til den nye Smestad brannstasjon i 1931, og fra da av var den en ren politistasjon. Politistasjonen som frem til 1949 hørte under Aker politikammer, ble nedlagt i 1963. Huset ble senere bl.a. brukt som bolig.