Senter for studier av Holocaust

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, Huk aveny 56, forsknings-, utdannings- og formidlingssenter opprettet som en stiftelse av Universitetet i Oslo etter oppdrag fra Den norske stat på initiativ fra Det Mosaiske Trossamfund 2001. Senterets grunnkapital er en del av erstatningsbeløpet for inndragning av jødisk eiendom under den annen verdenskrig.

Senteret har til formål å drive forskning og kunnskapsformidling om sivilisasjonssammenbrudd, folkemord og menneskerettigheter med særlig vekt på holocaust. 

Fra 2006 holder senteret til i Villa GrandeBygdøy, Vidkun Quislings førerbolig under den annen verdenskrig, den gang kalt Gimle. Bygningen inneholder bl.a. et museum som viser historien om folkemordet på seks millioner jøder og overgrep mot og forfølgelse av minoriteter. HL-senterets virksomhet er spesielt knyttet til det norske kapittel i historien om holocaust. Senteret studerer også antisemittismens historie og antisemittisme i dag og i tiden fremover, både i Norge og i det øvrige Europa, samt forskning knyttet til folkemord og beslektede brudd på menneskerettighetene. I tillegg driver senteret studier av minoriteter, spesielt livssynsminoritetene. HL-senteret driver opplysnings- og formidlingsvirksomhet gjennom et tilbud til skoleverket, universiteter og høyskoler og det norske samfunn generelt. Direktør (fra 2012) er Guri Hjeltnes.