Hansteens gate

Hansteens gate, Ruseløkka, bydel Frogner, fra Henrik Ibsens gate til Lassons gate, oppkalt 1877 etter astronomen Christopher Hansteen (1784–1873), professor i matematikk 1814–61, direktør for Norges geografiske oppmåling 1831–72 og Universitetets observatorium fra 1833.

Hansteens gate var i 1870-årene navn på nåværende Holmboes gate, som før byutvidelsen 1878 lå i Aker. Hansteen har også en vei oppkalt etter seg på Blindern (Christopher Hansteens vei).

Bygninger m.m.:

2. Forsikringens hus, nå Finansnæringens hus, oppført 1971 (ark. John Engh). Tidligere var det her tre leiegårder (nr. 2, 4 og 6) som ble revet 1969. I nr. 2 bodde Harriet Backer (1845–1932) fra 1902 frem til sin død, og her hadde hun da sitt atelier. Hun har malt flere malerier med utsikt fra altanen. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om henne. Hun bodde her sammen med Kitty Kielland (1843–1914).

5. En leiegård fra slutten av 1800-tallet. Her var Nasjonal Samlings Studentheim under krigen.

8. Leiegård i tre etasjer oppført 1879 for malermester E. Gunderud. Hans initialer kan fremdeles sees over inngangen. Fra 1914 skole. Da kjøpte skolebestyrer Peder Wang gården og etablerte sin handelsskole her. Nå Wang videregående skole.

22. Her og i Observatoriegata lå det til slutten av 1930-årene leiegårder som var blitt revet like før krigen. Under krigen hadde tyskerne en garasje på denne tomten. Nå ligger den store boligblokken Observatoriegata 10 fra 1951 her, ved hjørnet av Hansteens gate og Observatoriegata. På den andre siden av gaten ligger den lille parken Ankerhagen.