Ankerhagen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Ankerhagen, den lille parken sør for det tidligere KNA-hotellet, nå Scandic Solli, avgrenset av Hansteens gate, Observatoriegata og Parkveien med adresse Observatoriegata 6, der det nå ligger en barnehage og en barnepark. Navnet stammer fra eieren av eiendommen her fra begynnelsen av 1880-årene av, grosserer Conrad Anker (1849–1910).

I 1873 ble det oppført en staselig, nygotisk tårnvilla her for verftseier Christian Brinch (1832–1898). Rundt villaen var det en stor hage, og eiendommen ble kalt «Munkvold», men på folkemunne ble den kalt «Brinchs løkke». Da fru Rosa Brinch (1837–1881) døde, ble eiendommen overtatt av Anker.

Parken ble opparbeidet i 1921, overtatt av staten i 1931 og planlagt brukt som tomt for Riksarkivet. En uthusbygning ble da revet. Villaen som ble brukt som arkivbygning, ble i april 1942 tatt i bruk av tyskerne som kontorer for propagandatjenesten. 25. september dette året ble den truffet av en bombe under det britiske angrepet mot Victoria terrasse denne dagen og ble så sterkt skadet at den måtte rives. Den ble erstattet av en liten brakke.

Den tyske overkommandoens sjef, general von Falkenhorst, bygde et tilbygg til hotellet, der han bodde, og fikk laget en underjordisk bunker med adkomst fra hotellet. Etter krigen ble de underjordiske rommene her brukt av Forsvarets etterretningstjeneste, som også bygde en toetasjes brakke over bunkeren parallelt med Parkveien, denne er nå revet. Brakken der villaen hadde ligget, ble etter krigen brukt av Heimevernet. Den ble ombygd til barnehage for Husmødrenes Barnehager i 1947. Oslo kommune overtok parken fra staten i 1980, og den nye Ankerhagen barnehage ble bygd 1998.