KNA-hotellet

KNA-hotellet, Parkveien 68, oppført 1931 (ark. Magnus Poulsson; ombygd 1949 av ark. F. S. Platou, tilbygg 1989 mot Ankerhagen ark. Hille + Melbye). Hotellet ble reist til 25-årsjubileet til Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) i 1932; KNA er Norges eldste bilorganisasjon og hadde lenge også hovedkontor i bygningen. KNA er også tilknyttet det internasjonale bilsportsforbundet FIA i Norge. KNA er særlig kjent som medarrangør av Rallye Monte Carlo, og fra 1949 var det årlig startsted for rallyet i Cort Adelers gate utenfor hotellet; fra 1960 annethvert år.

Hotellet het senere «Scandic Hotel KNA», nå «Scandic Solli.» Klubb- og selskapslokaler; bygningen inneholder også kontorer.

Hotellbygningen som ligger vis-à-vis Oslo Handelsgymnasium, ble rekvirert av den tyske hærledelsen 10. april 1940 og brukt som bolig for blant andre Wehrmachts øverste militære sjef i Norge, generaloberst Nikolaus von Falkenhorst frem til desember 1944. På sørsiden av hotellet ligger Ankerhagen, der det før krigen lå en stor murvilla. Villaen ble revet, og med adkomst fra hotellkjelleren ble det laget en stor, underjordisk bunker. Da hærledelsen flyttet til Lillehammer i februar 1945, ble bygningen overtatt av Reichskommissariat. Sommeren 1945 ble hotellet brukt av allierte tropper. De underjordiske rommene ble senere brukt av Forsvarets etterretningstjeneste. I bunkeren under hotellet er det ingen tekniske installasjoner igjen.