Skovveien

Skovveien, FrognerUranienborg, bydel Frogner, fra Bygdøy allé til Josefines gate ved Uranienborg kirke. Oppkalt 1866 etter Uranienborgskogen. Veien gikk fra Frognerveien langs Bymarksgrensen opp til tunet på løkken Uranienborg. Alleen opp til Uranienborg er delvis bevart ved kastanjetrærne i øvre del av Skovveien, som er rester av Uranienborgskogen. Veien gikk tidligere videre langs østsiden av Uranienborgskogen og kom inn på Professor Dahls gate like under den høyeste bakken på Holteløkken. Fra 1876 ble forbindelsen over Frognerveien til Bygdøy allé opparbeidet. Veinavnet ble i 1924 fornorsket til Skogveien for å være i tråd med rettskrivningen av 1917, men ble i 1955 tilbakeført til det opprinnelige.

Bygninger m.m.

1-3. Her lå tidligere Solli brannstasjon, nå en blokk med leiligheter, kontorer og forretninger, oppført i 1980-årene (ark. Bakstad & Hovind).

4. Her lå tidligere en fireetasjers leiegård fra 1895 med store leiligheter. Bygningen ble revet under store protester 1990, eiendommen inngår nå i Frogner Atrium (Frognerveien 8–10).

5. Bygård i pusset tegl med buet fasade på oversiden av Frognerveien, oppført 1895 (ark. Carl Aaman, som også tegnet nabogården Oscars gate 81). Fire etasjer, med forretninger i første og leiligheter i de øvrige etasjene.

6. En femetasjes leiegård ved hjørnet av Frognerveien, oppført 1899, arkitekter Thune & Thürmer. Hele første etasje hadde forretningslokaler, i et av disse på siden mot Frognerveien lå Dagmar Konditori.

7. Seksetasjes leiegård fra 1937, opprinnelig med 24 leiligheter og 4 butikker (ark. F. S. Platou). Her lå tidligere en stor tårnvilla på løkkeeiendommen Tullinbjerget. Eiendommen ble utparsellert i 1850-årene.

Skovveien 9, gamle Vestheim skole, nå Den franske skole i Oslo, fotografert fra krysset Oscars gate/Colbjørnsens gate i 2019. Foto: Ledang / Oslo Byleksikon

8. Dominerende hjørnebygning som vender mot tre gater, oppført 1899 (ark. Halfdan Strøm). Brukes nå bl.a. til appartementshotell.

9. Den franske skole i Oslo, Lycée Français René Cassin, tidligere Vestheim skole.

10. Her lå tidligere plassen Kullebunden under Frogner.

11. Toetasjes murvilla i nygotikk (ark. Due og Steckmest), oppført 1889 for dr. Fredrik Georg Gade (1855–1933). Tilbygg langs Skovveien oppført 1899 (ark. Ole Stein) for sakfører Christian Oluf Schibsted (1835–1909) . Senere har huset vært bebodd av bl.a. redaktør Amandus Schibsted (1849–1913) og teatersjef Harald Otto (1865–1928).

På høyre side opp til Riddervolds plass er det en rekke leiegårder fra 1890-årene med karnapper og tårn, til dels også forhager.

15. En fireetasjes leiegård. I fjerde etasje her bodde i de første krigsårene den jødiske kjøpmannen Samuel Bernstein (f. 1886), som hadde egen engrosforretning innen manufaktur. Han ble deportert med Donau 26. november 1942 og videre til Auschwitz, der han døde 30. desember. En snublestein er satt ned til minne om ham.

Senere holdt i mange år hotellet West Hotel til her, med restauranten Coq d'Or. Nå restaurant Bokbacka.

17. Her bodde Arnulf Øverland i sin ungdom. Hans mor drev et pensjonat her, som senere ble utvidet med Oscars gate 77. Også 1910–12 og 1916–21 bodde han her. I 1912 bodde også Herman Wildenvey her, det var dette året han giftet seg med Gisken. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Øverland.

35. Opprinnelig villaen «Bloksbjerg» som tilhørte apoteker Harald Thaulow (1815–81).

39c. Solbakken løkke. Løkkebygningen ligger i bakgården til leiegården som står der nå (nr. 39), oppført 1901 (ark. Oscar Dehkes) bak Uranienborg kirke. Her bodde bl.a. Johan Sebastian Welhaven (1807–73); statuen av Welhaven står ved hjørnet av BriskebyveienRiddervolds plass.  Den er utført av Gunnar Utsond og ble avduket 1906.