Holteløkken

Holteløkken, strøket mellom Holtegata, Eilert Sundts gate, Uranienborgveien og Briskebyveien. Den opprinnelige løkkens navn var «Guristamyren», visstnok den første løkken på Frogner som ble festet bort til en byborger. 1717 fikk Peter Arbin forpaktet dette jordstykket som falt tilbake til Frogners eiere ved hans død i 1733. I 1750 ble den igjen forpaktet bort. Den fikk navn etter kjøpmann Anders Holt, som overtok den i 1759 og bodde der i mer enn 20 år. I 1799 ble Holteløkken forpaktet bort til Norsk Jægerkorps som i to år brukte den som ekserserplass og skytebane. Fra 1809 ble forpaktningsretten overtatt av Uranienborgs eier inntil løkken gikk tilbake til Frogner i 1860-årene. I 1874 solgte konsul Gade på Frogner Holteløkken til to tomteselskaper som startet utparselleringen av eiendommen.