Holtegata

Holtegata, Briskeby, bydel Frogner, fra President Harbitz’ gate til Bogstadveien. Oppkalt 1879 etter Holteløkken. Briskebytrikken har kjørt i Holtegata siden 1894.

Bygninger m.m.:

På venstre side vis-á-vis Uranienborg kirke ligger en del toetasjes trevillaer eller villa-leiegårder, bl.a. 2, 12, 14 (1893, ark. Kristen Rivertz), 4 (1893, ark. Rudolf Haeselich), 6 (1889, ark. Anselm Liljestrøm). Nr. 14 var forfatteren Johan Borgens barndomshjem etter at familien flyttet fra Eckersbergs gate.

8. En treetasjes leiegård ved hjørnet av Jørgen Moes gate, vis-à-vis Uranienborg kirke. I en leilighet i første etasje bodde i de første krigsårene det jødiske ekteparet Alexander (f. 1881) og Bertha (f. 1887) Rouff, han arbeidsløs tidligere restauratør og hotelleier, hun husmor. Alexander Rouff døde 29. september 1942. Bertha Rouff ble deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. En snublestein er satt ned her til minne om henne.

I en leilighet i tredje etasje hadde senere Koordinasjonskomiteen (KK) i Hjemmefronten sitt sekretariat under krigen. KK var fra 1944 en del av Hjemmefrontens ledelse (HL). Her ble også den illegale avisen «Bulletinen» distribuert. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minnes om «Sekretariatet».

18. En bygning oppført i 1890, sterkt ombygd i 1953. Her var Christies skole 1890–1905.

20. En treetasjes leiegård fra 1888 (ark. Herman Major Backer). I en leilighet i tredje etasje bodde skipsreder Isak M. Skaugen i skipsrederiet I. M. Skaugen fra slutten av 1920-årene.

22. Leiegård oppført 1882 (ark. Harald Olsen). Her var Frøknerne Sülows Pigeskole 1898–1912.

26. En to og en halvetasjes murbygning oppført som bolighus med tre leiligheter i 1887 (ark. Christian Linthoe). Her var senere Biltmore pensjonat og selskapslokaler, drevet fra 1939 av Berger Bagron (1903–76). Han drev Biltmore selskapslokaler frem til midten av januar 1972. Nå forskjelliger virksomheter.

28. Marokkos ambassade. Sudans ambassade.

30. Bygård der lederen av Bondepartiet, Nils Trædal, falt ut av et vindu og døde 11. okt. 1948.