Jørgen Moes gate

Jørgen Moes gate, sett fra platået foran Uranienborg kirke. Foto: Helge Høifødt

Jørgen Moes gate, Briskeby, bydel Frogner, fra Daas gate til Holtegata. Oppkalt 1885 etter forfatteren, eventyrsamleren og biskopen Jørgen Moe (1813–82). Under byggingen av granittmuren under Uranienborg kirke ble det som fondmotiv for Jørgen Moes gate bygget en nisje i muren med vanningstrau for hester; denne ble blendet 1898 da dobbeltsporet for trikken ble anlagt.