Eckersbergs gate

Eckersbergs gate 14. Arkitekt: Henrik Nissen (1896). Foto: Jan-Tore Egge/Creative Commons

Eckersbergs gate, Frogner, bydel Frogner, fra Hafrsfjordgata til Amaldus Nielsens plass. Oppkalt 1879 etter maleren Johan Fredrik Eckersberg (1822–70). Gaten ble anlagt i 1890-årene, og nesten hele bygningsmassen nedenfor Frognerveien består av 4-etasjers leiegårder fra 1898–99. Øvre del består av villaer og leiegårder fra perioden frem til ca. 1930.

Bygninger m.m.:

2–4. To bygårder fra 1897 (ark. Sigurd Gulbransen) oppført av byggmester Emil Ruud.

14. Villa fra 1896 (ark. Henrik Nissen) oppført for murmester Johan Johnsen.

16. Murvilla (ark. Karl Høie), oppført 1902 for Paul Holst Borgen, far til Johan Borgen. Dette var Johan Borgens barndomshjem 1903–08, familien flyttet da til Holtegata 14. Villaen er markert med et av blått skilt til minne om Johan Borgen.

Blått skilt for Johan Borgen i Eckersbergs gate 16. Foto: Hans A. Rosbach/Creative Commons

18b. Villa oppført for Alex Hegard 1966 (ark. Jan Inge Hovig). Påbygd taketasje med glasstak 1990 (ark. Kristian Biong).

20. Murvilla der Pakistans ambassade holdt til 1991–2017.

24. Her lå tidligere Politiskolens hybelhus, ny boligblokk oppført 2005 (ark. Krystyna Zennegg) i fire etasjer og inntrukket toppetasje. I 1928 ble iskremfabrikken Frogner-Is startet her; den lå her til 1936, da produksjonen ble flyttet til Hoffsveien 17.

31. Fire etasjes leiegård på hjørnet av Gimleveien oppført 1898–99 (ark. Sigurd Gulbransen). Denne gården fikk skader under Filipstadeksplosjonen i 1943.

41. Fireetasjes leiegård på hjørnet av Frognerveien der det i mange år var fargehandel i butikken på hjørnet, 1949–95 Per Nordbys Fargehandel, en klassisk, gammeldags kvalitetsforretning, senere Osterhaugsgatens Fargehandel, en god, mer moderne fargehandel. Ombygd til serveringssted på 2010-tallet.

43, 45, 47. Tre villaer tegnet av arkitekt Halvdan Berle henholdsvis 1902, 1902 og 1916.

57, 59, 61, 63. Frittliggende leiegårder i tre etasjer oppført 1928–30 (ark. Kristofer Lange), tilhører Langaardsløkken.