Langaardsløkken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Langaardsløkken, Briskeby, bydel Frogner, navn på kommunalt parkområde ved den tidligere løkken Rolighed. I 1874 arvet kjøpmann Mads Langaard, grunnleggeren av Frydenlunds bryggeri, Rolighed og løkken ble deretter kalt Langaardsløkken. Parkområdet er også kalt «Youngsparken» etter den siste private eieren som solgte eiendommen 1964. Murvillaen i nyrenessansestil ble oppført 1896 (ark. H. Olsen) for Christian Langaard, Mads Langaards sønn. Fra 1964 er villaen (Professor Dahls gate 32) utleid til Norsk Revmatikerforbund.

Løkken var i slutten av 1980-årene truet av utbygging, men etter en bevaringsplan fra 1987 ble parken istandsatt og åpnet for publikum, og kjeglebanen ved Schives gate/Briskebyveien er blitt restaurert. Den 29 m lange bygningen fra begynnelsen av 1800-tallet ble spesialbygd for å inneholde en kjeglebane, en forløper til moderne bowlingbaner. Anlegget er den eneste bevarte kjeglebanen i Oslo fra denne tiden. Parken åpnet i 1994 og er i dag på 6 daa.

Langaardsløkken er også navn på boligområdet på sør-og vestsiden av parken, bygd 1927–30. Det første huset var Gyldenløves gate 27, 1927, som ligger med konkav fasade ut mot Arno Bergs plass. I 1928–30 kom Eckersbergs gate 57–63, Schives gate 1–3, 6–8 og 12, Briskebyveien 84–86, Løvenskiolds gate 24–26, alle med Kristofer Lange som arkitekt, Gyldenløves gate 19 (arkitekt Lilla Hansen) og Langaards gate 1–3 (arkitekt L. Løberg).