Schives gate

Schives gate sett fra Løvenskiolds gate, 2017. Foto: Helge Høifødt/Oslo byleksikon

Schives gate, Frogner, bydel Frogner, fra Arno Bergs plass til Professor Dahls gate. Oppkalt 1879 etter numismatikeren Claus Jacob Schive (1782–1877).

1–3, 12. Del av Langaardsløkken borettslag (1930, ark. K. Lange).