Rolighed (løkke) Frogner

Rolighed, Professor Dahls gate 32, var en av de største løkkene utskilt fra Frogner hovedgård. Kartet over Frognerløkkene fra 1777 viser et lyststed her. I 1874 arvet kjøpmann Mads Langaard, grunnleggeren av Frydenlunds bryggeri, Rolighed og løkken kalles heretter Langaardsløkken. Murvillaen i nyrenessansestil ble oppført 1896 (ark. H. Olsen) for Christian Langaard, Mads Langaards sønn. Christian Langaard overtok ledelsen av bryggeriet etter sin fars død i 1891, men han er mest kjent som mesén og kunstsamler. Samlingene testamenterte han til Nasjonalgalleriet (Langaardsalen) og Kunstindustrimuseet.

Eiendommen ble overtatt av Oslo kommune 1964 og utleid til Norsk Revmatikerforbund. Parkområdet er i senere år også kalt Youngsparken etter eieren før 1964. En bevaringsplan for hele området ble lagt frem 1987. I tråd med denne er parken istandsatt og åpnet for publikum, og kjeglebanen fra begynnelsen av 1800-tallet ved Schives gate/Briskebyveien, er blitt restaurert.