Christies skole

Christies skole, tidligere privat skole etablert i 1888 av Hartvig Caspar Christie (1859–1927) og Johan M. Platou (1858–1937). Allerede året etter trakk Platou seg ut, og Christie overtok som eneinnehaver av skolen, en ren gutteskole med småskole og middelskole. I 1890 fikk han oppført bygningen i Holtegata 18, der skolen holdt til. Dette var en toetasjes bygning med 8 skoleværelser i første etasje og to leiligheter i annen etasje, produsert ved Strømmen Trævarefabrik. I 1905 innstilte Christie virksomheten og tiltrådte stillingen som overlærer på Kampen skole. Han solgte huset, og det ble deretter innredet som et rent bolighus. I 1953 ble huset om-og tilbygd (ark. Egil Haanshuus), slik at det nå er så godt som ugjenkjennelig i forhold til den gang det var skole her.