Frøknerne Sülows Pigeskole

Frøknerne Sülows Pigeskole, en tidligere skole startet 1872 i Grønnegata av Johanne Sülow (1843–1920) og hennes to søstre Arnolda (1835–1910) og Stephanie (1844–1929). Samme år som skolen ble grunnlagt, fikk den lokaler i våningshuset på løkken Uranienborg, Uranienborgveien 16. Da løkkebygningene på Uranienborg ble revet i 1898, fikk skolen lokaler i Holtegata 22, og her var den til den ble nedlagt i 1912.