Solbakken (løkke)

Solbakken, løkkebygning i Skovveien 39 c. I 1855 kjøpte Peder Wilhelm Hagerup en parsell av Uranienborg løkke og oppførte året etter en murvilla der. I tidens løp har huset hatt mange beboere, den mest kjente var dikteren J. S. Welhaven, som bodde her de siste årene av sitt liv. Huset ligger fremdeles i bakgården til Skovveien 39. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.