Tullinbjerget (løkke)

Tullinbjerget, løkkeeiendom på nordsiden av Frognerveien mellom nåværende Skovveien og Oscars gate, opprinnelig en husmannsplass. 1724 ble den overtatt av Guldbrand Hansen Tullin, far til dikteren Christian Braunmann Tullin. Senere eier var apoteker Harald Thaulow, maleren Frits Thaulows far, som solgte en stor tomt til gassverkdirektør Oluf Pihl. Han var ivrig amatørastronom og lot i 1866 bygge en stor nygotisk tårnvilla med observatorium i tårnet (ark. stadskonduktør G. A. Bull). I 1896 ble den nye Vestheim skole anlagt på den nordre delen av eiendommen. Huset som etter hvert ble liggende inneklemt mellom leiegårdene, hadde fra 1900 adresse Skovveien 7. Det ble revet i 1937 for å gi plass til en leiegård.