Lycée Français René Cassin

Lycée Français René Cassin, Den Franske Skolen, Skovveien 9, privat fransk barnehage, barne- og ungdomsskole samt videregående skole, åpnet første gang 1961. I perioden 1962–69 hadde skolen lokaler på St. Sunniva skole, deretter hadde den en omflakkende tilværelse på mange forskjellige adresser i Oslo og Bærum, til skolen i 1982 flyttet inn i nåværende lokaler i tidligere Vestheim skole. Fra 10. november 1994 har skolen sitt nåværende navn, etter den franske juristen René Cassin (1887–1976), som vant Nobels fredspris i 1968.

En gjensidig avtale om utdanning med Frankrike sikrer skolen et årlig statstilskudd. Undervisningen foregår etter franske læreplaner med visse tilpasninger. Vekten er lagt på opplæringen av flere språk og ulike prosjekter av både kunstnerisk, kulturell, språklig og vitenskapelig art. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 468 elever på barne- og ungdomstrinnet og ca. 200 elever på videregående.