St. Sunniva skole

St. Sunniva skole, Akersveien 4, privat katolsk barne- og ungdomsskole (1–10) med adgang også for ikke-katolske elever, grunnlagt 1865 av St. Josephsøstrene og drevet av dem i 140 år; fra 2008 er den en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo katolske bispedømme. Skolen ser det som sentralt å være et kristent, katolsk skoletilbud i Oslo.

Den første skolebygningen var en sveitservilla, bygd 1841 for en sjøkaptein som het Rasch. En ny skolebygning (ark. Hans Kaas) ble oppført 1876, skolen het da Den franske skole. Etter noen år ble den omdøpt til St. Sunniva skole, og både St. Olavs menighetsskole og St. Sunniva skole holdt til i Akersveien. De ble slått sammen i 1923, og skolen fikk en ny, fireetasjes skolebygning i mur som stod ferdig 1929 (ark. Harald Sund). Den inneholdt opprinnelig klasserom og soverom for elever, da skolen den gang hadde internat, i dag er de tidligere soverommene vanlige klasseværelser. I 1970-årene ble kvisten (5. etg) bygd til, som bolig for en gruppe yngre søstre. Villaen har tidligere vært brukt som barnehage, nå brukes den til Aktivitetsskolen. Den siste ordenssøsteren sluttet som lærer i 2009. I dag er alle lærerne legfolk. Skolen mottar driftstilskudd fra staten. Skoleåret 2023/24 har skolen 509 elever.

Skolens kapell, St. Josephs kapell, har plass til rundt 200 mennesker. Fra 2007 fikk kapellet status som kirke og heter nå St. Josephs kirke.