Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, er Den katolske kirkes jurisdiksjon i det sørlige Norge. Det ser på seg selv som en videreføring av det gamle katolske bispedømmet i middelalderen, men formelt er bispedømmet opprettet 1953, da det ble oppgradert fra det apostoliske vikariat. Katedralen er St. Olav domkirke. Bispedømmet disponerer også St. Hallvard kirke, St. Josephs kirke og Bredtvet kirke.

Biskoper i Oslo katolske bispedømme

1953–64 Jacob Mangers
1964–83 John Willem Gran
1983–2005 Gerhard Schwenzer
2005– Bernt Ivar Eidsvig