Bredtvet kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bredtvet kirke fotografert i 2007. - Foto C. Hill / Creative Commons

Bredtvet kirke, Bredtvetveien 12, kirke bygget for Bredtvet menighet 1977 (ark. Carl Corvin), men utleid av Kirkelig Fellesråd til den katolske St. Johannes og Evangelist Menighet fra 2013; den katolske menigheten kjøper kirken i 2024.

Kirkerommet har 400 sitteplasser og store sal 200. Den kunstneriske utsmykningen er utført av Else Hagen. To kirkeklokker fra 1977; de er samtidig de to største i et klokkespill på tolv toner, støpt av Olsen Nauen Klokkestøperi. Klokkespillet betjenes ved hjelp av et elektrisk klaviatur. De to store klokkene har inskripsjon. På den ene: "VI LOVER, PRISER, TILBER DEG" og på den andre: "VI GIR DEG MAKT OG ÆRE"-

Områdets topografi og høyreiste vegetasjon, i parken mellom fengselet og Kompetansesenteret for logopedi, bidrog til at kirkeanlegget fikk en lav og enkel utforming. Kirken var opprinnelig en arbeidskirke med barnehage, oppført i tegl og laminert tre, har flatt tak og hjørnestilt tårn med to vegger i tegl og to åpne sider med sprosser i åpningene.

Rundt kirken finner vi Hans Nielsen Hauges park med en bauta med Hauges portrett i relieff (billedhugger og prest Erling Grønland).

Historikk

Allerede i 1958 ble det satt av plass til et kirkelokale som ble viglset av biskop Johannes Smemo. Det var Oslo Småkirkeforening som betalte innskuddet, mens kommunen betalte husleien. 1968 overtok kommunen som eier. Den tidligere Bredtvet menighet ble opprettet 1. januar 1966, da områdene Kalbakken, Veitvet og Linderud ble utskilt som egen menighet og gitt navnet Bredtvet. Da menigheten ble opprettet, var menighetens forslag til menighetsnavn «Hans Nielsen Hauges menighet» – kirken ligger der Hans Nielsen Hauges gård Bredtvet tidligere lå.

I 1973 ble planene for kirken godkjent, og arbeidet på kirketomten kom i gang i 1976. Grunnsteinen ble lagt ned i oktober 1976, og kirken ble innviet av biskop Kaare Støylen 8. mai 1977. Oslo Bispedømmeråd vedtok i september 2012 salg eller utleie av kirken, samtidig som man vedtok nedleggelse av Bredtvedt menighet og sammenslåing med Rødtvet, Romsås og Grorud menigheter fra 1. januar 2013. 8. april 2013 ble det så undertegnet en leieavtale hvor Den katolske kirke i Norge leier kirken av Den norske kirke. Som et resultat av dette ble St. Johannes Apostel og Evangelist Menighet i Oslo katolske bispedømme opprettet 1. mai samme år. Gudstjenestlig inventar ble overført til Grorud og Romsås kirker.